"Boghandleren"

Biografi om boghandler mm. Jørgen Munch-Christensen 1918-2004. 104 sider. 125 kr.

Biografien om Jørgen Munch-Christensen er udkommet 4. oktober 2013, og kan købes hos boghandleren eller på Vejle Stadsarkiv.

Historikeren Poul Porskær Poulsen tegner i ”Boghandleren” et portræt af Jørgen Munch-Christensen, der kom til Vejle som ung boghandlermedhjælper i 1939. Det viste sig hurtigt, at det var en initiativrig ung mand, der var kommet til byen. Han stod bag oprettelsen af Vejle Litteraturforening, der havde stor succes under Besættelsen, han spillede en aktivt ledende rolle i den vejlensiske modstandsbevægelse, og efter krigen udviklede han boghandelen i Nørregade, som han overtog i 1947. Den store veldrevne boghandel fik et godt ry, ikke mindst efter oprettelsen af det omfattende antikvariat i 1980erne og 90erne. Samtidig fik han tid til at være byrådsmedlem i perioden 1962-1974, i den sidste periode som viceborgmester – og han var formand for flere bestyrelser, fx Fjernvarmeværket, Vejle Handelsskole, Turistforeningen mm.

Sammen med sin hustru, Bodil, sørgede han for at få oprettet en fond, der skulle sikre bidrag til mange gode formål. Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat uddeler hvert år store pengebeløb til unge forfattere, billedkunstnere, lokalhistorisk litteratur mv. Men denne bog ønsker Kulturlegatet at huske manden, der gjorde det muligt.

Jannik Lunn gav fire stjerner i ”Bogmarkedet”

Boghandleren der blev udødelig

En af forrige århundredes mest markante danske boghandlere Jørgen Munch-Christensen har nu fået sin egen biografi, Boghandleren – skrevet af Poul Porskær Poulsen.

Foruden i mange år at være ejer af et provinsens største bogmekkaer, udødeliggjorde han sig, da han sammen med sin hustru oprettede Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat, der hvert år støtter lokalhistorisk litteratur, billedkunstnere og ikke mindst unge debuterende forfattere med store pengebeløb.

Bodil og Jørgen Munch-Christensen havde ingen børn, og derfor besluttede de allerede for mange år siden, at når det hele en dag var forbi, så skulle den formue, de efterlod sig, bruges til et kulturlegat, hvis grundkapital er 10,7 mio. kr. I fundatsen hedder det, at afkastet skal uddeles til følgende formål:

1. En boghandler m/k til påskønnelse af bidrag til udvikling af en sund detailboghandel.

2. En yngre, dansk boghandlermedhjælper m/k, der har udvist faglig dygtighed.

3. En yngre dansk forfatter m/k, der har haft lovende debut.

4. En yngre dansk billedkunstner m/k, der har haft lovende debut.

5. Købstadmuseet ”Den gamle by” i Aarhus.

6. En elev på Vejle Handelsskole, der har udmærket sig i dansk. Beløbet er at anvende til fortsatte studier.

7. Tilskud til Vejle lokalhistoriske skrifters udgivelse.

Det mest spektakulære er dog nok de 50.000 kr., der hvert år uddeles til to debutanter på det skønlitterære bogmarked. Det er landets største skønlitterære debutantpris, Prisen uddeles hvert år ved et arrangement på Vejle Bibliotek.     

Biografien, der naturligvis er støttet af ovennævnte legat, begynder i Aarhus, hvor boghandleren, som var født i 1918, voksede op. Han blev udlært i Dylmers Boghandel, inden han rejste til Vejle for at blive medhjælper i C. Neumanns Boghandel i Vejle, den boghandel, han selv overtog i 1947. Om sin læretid skrev Munch-Christensen senere i Vejle Amts Folkeblad: ”Jeg kom i boghandlerlære og havde forestillet mig læretiden som en helt vidunderlig omgang med litteratur fra morgen til aften. Realiteterne var mere nøgterne. Jeg kørte med trækvogn, hvorpå der var læsset papirvarer til skolerne, passede turen med ugeblade til boghandelens kunder hver tirsdag. Kort sagt – jeg lavede alt, hvad den yngste lærling i en boghandel havde at udføre den gang, så nogen voldsom omgang med litteraturen blev min læretid i Aarhus ikke. Til gengæld lærte jeg mit fag helt ned til den mindste detalje – med handelsskole om aftenen, næsten ingen sommerferie og så videre. Det var nu engang vilkårerne.” Det med litteraturen blev der imidlertid rådet bod på hurtigt, for allerede fra efteråret 1940 arrangerede den unge medhjælper på eget initiativ litterære foredrag om væsentlige danske forfatterskaber, og året efter var han hovedmanden bag oprettelsen af Vejle Litteraturforening. I en kronik i Aarhuus Stiftstidende i efteråret 1940 slog Munch-Christensen til lyd for, at man støttede den danske litteratur, ikke mindst den klassiske, og kronikken sluttede sådan: ”Lad andre Nationer ruste sig med Staal og Maskiner. Vort Land er for lille og vort Folk for fredselskende til at være med i den blodige Leg. Men vi kan ruste os til at blive stærkere en noget andet Folk ved indadtil at opbygge vort Fællesskab, vor Nationalfølelse og vor Kultur. Bogen er et Middel, ligesom Sangen og Teatret er det, til at opbygge en sund og stærk, dansk Kultur.” Kronikken, der også blev til et foredrag i radioen, blev udgivet i bogform Bogen og Danskheden, som en slags national protest mod den nazistiske propaganda, der begyndte at fylde på det danske bogmarked.  En af de forfattere, som Munch-Christensen var meget begejstret for var Johannes V. Jensen, som han besøgte i København, og han foreslog allerede i begyndelsen af 1940’erne, at Jensen burde have Nobelprisen i Litteratur, hvad han fik i 1944. Biografien rummer spændende beretninger fra det illegale arbejde under krigen, som Jørgen Munch-Christensen deltog aktivt i, og alle de mange foreninger, hvor han var med til at præge udviklingen, bl.a. i de år, hvor Munch-Christensen var viceborgmester i Vejle. Efter at Gad i 1998 havde overtaget Munch-Christensens Boghandel, fortsatte Jørgen Munch-Christensen med antikvariatet i nogle år endnu, indtil det endegyldigt lukkede i 2003 for at blive solgt hos Bruun Rasmussen, og hvor det efterfølgende blev sprede for alle vinde. Efter at Bodil Munch-Christensen døde 11. september 2001, den dag der på anden vis skrev sig ind i verdenshistorien, var det som den gamle boghandler mistede lidt af livsgnisten og begyndte at skrante, og i januar 2004 døde han 85 år gammel. Det er en biografi med mange fine illustrationer, dog savner jeg blandt de mange billeder fra antikvariatet et billede af den gang med alt filosofien, som havde et fint gadeskilt ”Tankegangen”. Bogen er på 104 sider, og forfatteren, der selv er boghandleruddannet, har skrevet en bog, som bør læses af alle med blot lidt interesse for bøgernes verden. Så sent som i 1995 udtalte Munch-Christensen sig til BogMarkedet: Han håbede ikke, at kæderne ville komme til at dominere – men at de gammeldags boghandlere fortsat ville eksistere. Der skulle nemlig en vis viden til at sælge bøger. Samtidig ønskede han ikke bogpriserne frigivet, så bøgerne kunne sælges i supermarkeder, for de ville blot sælge årets bestsellere, og han sluttede: ”Det kan den almindelige litteraturformidling faktisk ikke leve med. Det er derfor, man bliver lidt ængstelig, når man ser, at visse ting kun optræder i den type forretninger, som køber et stort antal af dem. Jeg kan se for huset her, at vores fremgang i bogsalget først og fremmest skyldes et nyt stort klientel af unge, der har et helt andet forhold til bøger. Når folk påstår, at det kun er edb, der interesserer de unge, så må jeg svare, at det er ikke rigtigt.”

Poul Porskær Poulsen: Boghandleren Jørgen Munch-Christensen 1918-2004. Gennemillustreret 104 sider. Byhistorisk Forlag, Vejle

****

Anmeldelse i Vejle Amts Folkeblad

Birte Møller 06.02.2020 10:33

Hjælp - hvor kan denne bog købes: Bogen om Vejle Ådal.
Mvh

Poul Porskær Poulsen 06.02.2020 12:29

Bogen om Vejle Ådal er desværre helt udsolgt.
Om et par måneder kommer en tilsvarende om Grejsdalen
Hilsen Poul

Jan Kjeldahl 28.01.2020 17:14

Hej, har jeg mulighed for at købe denne bog nogen steder.

Jan Kjeldahl 06.02.2020 17:22

Yes, det er Boghandleren. Mange tak

Poul Porskær Poulsen 06.02.2020 12:32

Er det "Boghandleren", du mener. Den kan købes billigt hos Vejle Stadsarkiv. stadsarkivet@vejle.dk

| Svar

Nyeste kommentarer

20.12 | 21:07

Imperiet børn foreslås til årets bog⁸

20.12 | 21:05

Imperiet børn. Foreslås til årets bog

06.02 | 17:22

Yes, det er Boghandleren. Mange tak

06.02 | 12:32

Er det "Boghandleren", du mener. Den kan købes billigt hos Vejle Stadsarkiv. stadsarkivet@vejle.dk