Forlystelseslivet i Vejle 1850-1950erne

Fra Vejle Klub til Moulin Rouge. Forlystelsesliv i Vejle 1850-1950erne

Anmeldelse på historie-online.dk

Af Jørgen Peder Clausager, arkivleder, cand.mag., Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.

Bogen om Vejles forlystelsesliv er blevet til som et “forarbejde” til den udstilling om emnet, som tænkes opstillet i Vejle Museums nye udstilling i spinderihallerne. Og man må være arkivar ved Vejle Stadsarkiv Poul Porskær Poulsen taknemmelig for, at han har taget denne handske op og leveret et arbejde, som meget vel tåler at stå alene.

Det er nemlig meget få byer, som har fået beskrevet deres forlystelsesliv i monografisk form; den eneste undtagelse, som også omtales i nærværende bogs forord, er Aarhus, hvis tidligere borgmester Bernhard Jensen har leveret flere gode bøger om emnet. Så det er en velkommen tilvækst til den lokalhistoriske litteratur, der her ser dagens lys.

Som naturligt er, har forfatteren benyttet de arkiver vedr. Vejles forlystelsesliv, som findes i stadsarkivet; i bogens kildefortegnelse er 10 arkivfonde opregnet. Men i øvrigt udgøres “skelettet” i bogen af byens aviser, som er blevet pløjet med stor flid og ildhu, og som, ikke mindst når vi kommer ind i det 20. århundrede, har været en rig kilde at øse af.

Det lader sig nemlig ikke skjule, at forlystelseslivet i de første par årtier, som dækkes af bogen, var overordentlig beskedent; så det er formentlig med velberåd hu at fremstillingens nedre grænse er sat til 1850 og ikke 1828, da Vejles første avis begyndte at udkomme. Og det hænger naturligvis sammen med, at forlystelseslivet er et fænomen, som er vokset frem i takt med stigende levestandard og ikke mindst med, at det store flertal af befolkningen i løbet af de 100 år, som bogen dækker, har fået stedse mere fritid. Men kortlægningen af denne vækst i forlystelseslivet er netop én af denne bogs fortjenstfulde sider.

Bogen er opbygget i otte kronologisk fremadskridende kapitler, som hver dækker et tiår eller deromkring, og som hver især giver en bred beskrivelse af Vejles forlystelsesliv i det pågældende tidsrum, men især - og meget naturligt - gør meget ud af de nye tiltag, som kom til i tidsrummet, f.eks. film og varieté i begyndelsen af det 20. århundrede.

“Vejle Klub”, som indgår i bogens titel, har rødder tilbage til omkring år 1800, og ikke unaturligt dannede dens klubsal rammen om mange af de underholdende og kulturelle arrangementer, som fandt sted i byen, både teaterforestillinger ved omrejsende selskaber og koncerter, men også baller flere gange i sæsonen. M.h.t. førstnævnte bemærkes, at Det kgl. Teater turnerede i provinsen allerede i 1850, og at en kapacitet som den norske violinvirtuos Ole Bull gav koncert i Vejle i 1851.

Sit eget teater fik Vejle i 1884, og samme år stiftedes en musikforening. I 1893 opførtes et sommerteater, som desværre brændte i 1905, men som forinden bl.a. havde haft besøg af den yppige varietésangerinde Dagmar Hansen - datidens sexsymbol. Den første biograf kom i 1906, og blev hurtigt fulgt af tre mere. Forfatteren omtaler i øvrigt filmen som “en dille” - men det var, eller blev, vel til mere?

Det berømmelige forlystelsesetablissement “Moulin Rouge” åbnede i 1929 i den tidligere koncertsal i Orla Lehmannsgade, og kom i resten af den periode, som bogen dækker, i høj grad til at tegne billedet af Vejles forlystelsesliv. Men både her og i Paladsteatret, én af byens biografer, kunne man i 1950’erne tilbyde gæsterne at følge med i tv, f.eks. i de utroligt populære “kvit-eller-dobbelt” udsendelser; et tidens tegn!

Ovenstående må ikke forlede til at tro, at bogen kun beskæftiger sig med de faste forlystelsesetablissementer. Også patriotiske fester, grundlovsfester, 1. maj-demonstrationer og børnehjælpsdage beskrives, ligesom de populære udflugtsmål i byens nærhed, fjordbådene m.m.m.

Alt i alt må det siges, at bogen kommer vældig godt rundt om sit emne, og det i en veloplagt og velskrevet fremstilling, hvor man mærker, at forfatteren har haft sit hjerte med, da han skrev. At bogen derudover er forsynet med noter, litteratur- og kildefortegnelse og person- og stednavneregister nævnes blot for fuldstændighedens skyld.

Som forfatteren selv gør opmærksom på i sin afrunding, har man kunnet finde mange af de forlystelser, som blev tilbudt vejlenserne, i mange andre danske provinsbyer, f.eks. de omrejsende teaterselskaber. Men der kan være nuancer i helhedsbilledet, og derfor ville det være godt, om lokalhistorikere i andre byer kunne lade sig inspirere af Poul Porskær Poulsens bog til at beskrive forlystelseslivet i netop deres by. De har i så fald her fået et godt forbillede!

| Svar

Nyeste kommentarer

20.12 | 21:07

Imperiet børn foreslås til årets bog⁸

20.12 | 21:05

Imperiet børn. Foreslås til årets bog

06.02 | 17:22

Yes, det er Boghandleren. Mange tak

06.02 | 12:32

Er det "Boghandleren", du mener. Den kan købes billigt hos Vejle Stadsarkiv. stadsarkivet@vejle.dk